Wie zijn wij

Wij zijn enthousiaste vrijwilligers die oud en jong uit Helmond of daarbuiten laten zien hoe men vroeger deeg maakte om er vervolgens brood van te bakken.

 

Stichting Bakhuis "De Willig" 


Het bakhuis is eigendom van de "Brauwse" gemeenschap.    
  

Het heeft een onafhankelijke juridische structuur en is ondergebracht in Stichting Bakhuis "De Willig" Deze stichting is nu verantwoordelijk voor het beheer van het bakhuis en zorgt dat de doelstelling van het bakhuis wordt gerealiseerd. 


Het huidige bestuur van de stichting wordt gevormd door :
- Carin Heesters - voorzitter
- Frans v.d. Berkmortel - penningmeester 

- Vacature - secretaris


Geschiedenis

In mei 1995 ontdekten mensen van de Wijkraad van Brouwhuis bij de boerderij "De Willig" van de fam. Welten aan de Heitveldweg een oud bakhuisje uit de 18e eeuw dat op dat moment dienst deed als varkensstal en dat door de gemeente zou worden afgebroken om ruimte te maken voor het nieuwe Bedrijventerrein Zuid-Oost Brabant (BZOB). Zij wilden dit graag voor het nageslacht bewaren. Ze hebben bij de gemeente aangeklopt en kregen toestemming om het bakhuis af te breken en ergens anders weer te herbouwen. Door de staat waarin het bakhuisje verkeerde moest er het nodige restauratiewerk gebeuren om het weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen.

bak1.jpg

Met heel veel vrijwilligers gingen ze aan de slag. Als ze dit cultuurhistorisch monument wilden behouden moest het zorgvuldig worden afgebroken. Er werd een gedegen inventarisatie gemaakt, van alles werden foto's en tekeningen gemaakt, zodat ze wisten hoe het was. Er werd de hulp ingeroepen van de Boerderijstichting, de Heemkundekring, de Vereniging Historie en Archeologie. Later werden er nog vele experts geraadpleegd en werden er diverse plaatsen elders in Nederland en België bezocht.

Alles van het oude bakhuis werd opgeslagen. Nu moesten ze op zoek naar een geschikte plek in Brouwhuis waar het bakhuis kon worden herbouwd. Er werd een oproep gedaan in De Corridor en uit alle aanbiedingen werd samen met de Wijkraad en de Gemeente Helmond beslist dat het bakhuis zou worden herbouwd naast boerderij "De Grashoeve" aan de Zeelenweg 30, waar Mechel en Hans Goddefroy een stuk grond ter beschikking hadden gesteld.

Ook werd de omgeving van de Peel en verder afgestroopt op zoek naar oude materialen die bij het bakhuis konden worden gebruikt. Er werd veel aandacht besteed aan de herbouw van de oven, die weer goed moest gaan werken om een écht bakhuis te kunnen zijn.

Alle plannen en het ontwerp werden gereedgemaakt en op 23 november 1996 werd de bouwvergunning verleend. Het bakhuis kreeg een onafhankelijke status en werd ondergebracht in Stichting Bakhuis "De Willig".

Aan de Zeelenweg 30 werd een woonwagen neergezet met als doel om als bouwkeet- en kantine te fungeren. Vele vrijwilligers gingen aan de slag om het bakhuis te herbouwen. Op zaterdag 20 september 1997 werd door eregast wethouder Jonkers aan onze metselaar Gerrit Giepmans de opdracht gegeven om de eerste steen te leggen. Ook onthuldde de wethouder een glazen dakpan met naam, datum en de spreuk "Zo ge ut makt zo hed ut".  Deze werd later in de binnenmuur van het bakhuis gemetseld en is daar tot op de dag van vandaag nog steeds te zien.

Er moest veel gebeuren en alles moest ook precies op zijn plaats komen zoals het geweest was. Op 11 april 1998 werd de nokbalk geplaatst en de vlag kon in de top; het hoogste punt was bereikt: het was feest ! Er werd gestaag doorgewerkt en eind november 1998 was het bakhuisje "onder de pannen". Nu werd de binnenkant aangepakt: een vlierinkje in het bakgedeelte, de trog werd onderhanden genomen, er werd een varkensstalletje met beweegbaar schot getimmerd, een oud keukentje en een oude poepdoos geplaatst.

Het jaar 2000 was inmiddels bereikt en nu moesten de moeilijke klussen nog worden gedaan, waaronder de ovenbouw. De bodem van de "schatkist" kwam in zicht; bedrijven en gemeente hielpen ons met giften om de klus af te maken. De tegelvloer werd gelegd, de elektra werd geïnstalleerd in het buiten het bakhuisje gebouwde melkhuisje en de oven moest worden gebouwd. De gebouwde proefoven bleek goed te werken. Er werd gezocht naar vuurvaste IJsselsteentjes die hiervoor vanwege hun kleine afmetingen en hardheid zeer geschikt zijn. Omdat deze op dat moment niet te vinden waren werd besloten deze zelf te vervaardigen. gebakken. In november 2002 was de definitieve oven klaar !

Om aan geld te komen werden er veel activiteiten georganiseerd. Om geld op te halen werd er met de pet rondgegaan. Daarnaast werd de omgeving regelmatig afgezocht op zoek naar oude spulletjes die in het bakhuis konden worden gebruikt of kon worden aangekleed. Ook hebben verschillende ambachtslieden  onderdelen voor het bakhuis gemaakt, zoals bijvoorbeeld deurhengsels en een slot dat in oude stijl is gesmeed.
Eindelijk was het bakhuis klaar ! Op zaterdag 28 juni 2003 was het eindelijk zo ver en werd Bakhuis "De Willig" onder veel belangstelling van genodigden, sponsors, vrienden, vrijwilligers en buurtbewoners, officieel in gebruik genomen. Er was een toespraak van Mechel Goddefroy. Annelies Meijs, de grote motor achter het bakhuis, bracht een toast uit en bedankte, namens het bestuur, iedereen die had geholpen om de herbouw van dit monument te realiseren. Daarna was er muziek en een groot feest om dit te vieren.

Een enorme taak was volbracht en iedereen was voldaan en blij met het bereikte resultaat:
Het bakhuis was gered van de sloop en Brouwhuis was een sociale ontmoetingsplek en een 300 jaar oud monument- en 'mini museumpke' rijker. 


Waar vindt u het bakhuis ?
Zeelenweg 30
5704 BA Helmond (Brouwhuis)

Het bakhuis ligt naast boerderij De Grashoeve.
Deze boerderij ligt aan een grasveld tegenover Rivierensingel 292-298.

Kijk onder Contact voor de routebeschrijving